7.1.07

Thanh Tuyên


Thanh Tuyền: 'Ở đâu tôi cũng là người Việt Nam'

"Về nước lần này, tôi có cơ hội được đến với các người nghèo vùng sâu, hỗ trợ
bệnh nhân nghèo bị đục thủy tinh thể phẫu thuật mắt. Cảm động lắm. Mọi người
nhìn thấy ánh sáng cứ ôm chầm lấy tôi mà khóc, khiến tôi cũng khóc theo", ca sĩ
hải ngoại Thanh Tuyền tâm sự trong những ngày về thăm quê hương.
(28/06/2005)

Source et suite du texte : vnexpress.net

Aucun commentaire: